Turismiviisa

 

Turismiviisa

 

Tähtis teada

Tavaline turismiviisa väljastatakse Eesti kodanikele, teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele lühiajaliseks riigis viibimiseks turismi eesmärgil (kultuuriürituste ja ekskursioonide külastus, vaatamisväärsustega tutvumine).

Viisa väljastataks Venemaa reisikorraldusfirma poolt väljastatud välismaalasest turisti vastuvõtmise kinnituse alusel.

Lubab sisenemist lühiajaliste äriläbirääkimiste pidamiseks, osalemiseks messidel, enampakkumistel, meditsiinilistel konsultatsioonidel või uuringutel. Sellisel juhul välismaalasest turisti vastuvõtmise kinnituses jaos „sõidu eesmärk“ märgitakse „sihtturism“, aga viisa väljastatakse perioodiks, millest piisab ürituste läbiviimiseks vastavalt majutuskinnituses toodud tähtajale (kuid mitte üle 30 päeva). Reeglina 30 ööpäevaks sellist viisat ei väljastata.

Turismiviisa võib olla ühe- või kahekordne.

Kahekordne turismiviisa väljastatakse teise riigi kodanikule ainult juhul, kui vastavalt dokumentidele Venemaal viibimise ajal on ettenähtud naaberriikide külatus (lähisvälismaa (SRÜ, Baltimaad)) või visiit riikidesse, millest tagasisõit kulgeb läbi Venemaa territooriumi (näiteks, Hiina, Mongoolia). Sealjuures peab marsruut olema toodud ära turismiviisas (või Vene reisikorraldusfirma poolt väljastatud välismaalasest turisti vastuvõtmise kinnituses).

Alates 8. juulist 2019 said Eesti kodanikud võimaluse taotleda mitmekordset turismiviisat, mille maksimaalne kehtivusaeg on kuus kuud (mitte rohkem kui 180 päeva).

Selle viisaga on võimalik viibida Venemaa territooriumil maksimaalselt 90 päeva sellest 180 päevast.

Mitmekordse turismiviisa taotlemisel tuleb, kinnitusel (kinnitus välismaalasest turisti vastuvõtmise kohta) märkida maksimaalselt 180 päeva. Viisa taotlusvormil veerus „reisi kuupäevad”  tuleb märkida viisa algus- ja lõppkuupäev, nagu on märgitud kinnitusel. Kindlustust on võimalik esitada ainult esimese reisi ajaks. Varasemate kasutatud viisade koopiaid ei nõuta.

Mitmekordset turismiviisat ei saa taotleda kiirkorras. 

Tähelepanu! Tervisekindlustuse poliisis peab olema märgitud:

 1. lepingu sõlmimise kuupäev;
 2. poliisi number;
 3. kindlustaja ees- ja perekonnanimi;
 4. kindlustusandja rekvisiidid;
 5. poliisi kehtivusaeg peab hõlmama kogu Venemaa territooriumil viibimise aja ühe- või kahekordse viisa korral ja esimese sõidu tähtaja mitmekordse viisa saamise korral;
 6. ravi- ning ravi- ja transporditeenuste loetelu, kaasa arvatud põrmu kodumaale tagasitoomine;
 7. kindlustus peab katma kogu maailma või Vene Föderatsiooni, Euroopa kaasa arvatud Venemaa;
 8. kindlustusandja allkiri.

Läbivaatamiseks ei võeta vastu kindlustuspoliise, kinnituskirju, mis ei sisalda nimetatud andmeid, formulare kindlustusfirmade pitsatitega jne.

Vajalikud dokumendid

Tavalise ühekordse või kahekordse turismiviisa vormistamiseks tuleb esitada:

 1. Välismaalasest turisti vastuvõtmise kinnituse originaal, mille on väljastanud Venemaa reiskorraldusfirma, kelle andmed on registreeritud Turismibüroode Ühtses Föderaalses Registris;

 2. Välispass, milles on vähemalt 2 puhast lehte viisade kleepimiseks ning mis kehtib veel vähemalt 6 kuud peale viisa kehtivusaja lõppu;

 3. Täidetud,välja prinditud ja allkirjastatud taotleja  poolt isiklikult viisaankeet (dokumentide esitamise kohaks tuleb valida linn ja viisakeskus, kuhu kavatsete dokumendid esitada). Foto peab olema ankeedile kleebitud sirgelt ja rangelt selleks ette nähtud raamidesse;

 4. Värvifoto 3,5X4,5 cm heledal taustal, selge näo kujutisega otsevaates, inimene ei tohi kanda tumedate klaasidega prille või peakatet (välja arvatud kodanikud, kes rahvusliku või usulise kuuluvuse tõttu on kujutatud ka passifotol peakattega). Foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud tagasi pildistatud. Inimene peab olema fotol kujutatud õlgadeni. Näo kujutis peab olema foto keskosas, näoilme peab olema neutraalne, ilma naeratuseta, suu suletud;

 5. Ravikindlustuspoliis, mis kehtib Vene Föderatsiooni territooriumil ja katab kogu viisa kehtivuse aja, välja arvatud vastastikuste kokkulepete juhtumid.

Tähelepanu! Kui te ei ole Eesti Vabariigi kodanik, võib konsulaarasutus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente viisa vormistamiseks, kutsuda vestlusele või pikendada viisa vormistamise tähtaega.

Tariifid ja tähtajad

Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanikele

Viisa vormistamise
ligikaudne
 tähtaeg
(sisseandmise
 päev
ei
 lähe arvesse)*

Pakett „Kõik hinnas“ **

Viisataotleja poolt esitatud dokumendipaketi töötlemine***

Ühekordne visa kehtivusaega kuni 30 päeva

8 tööpäeva

200 €

170 

5 tööpäeva

330 €

250 

Kahekordne visa kehtivusaega kuni 90 päeva

8 tööpäeva

270 €

220 

5 tööpäeva

430 €

370 

Mitmekordne viisa kehtivusaega kuni 180 päeva

15 tööpäeva

450 €

350 


 • NB! VF konsulaarasutustel on õigus kutsuda taotlejat vestlusele ning muuta või pikendada viisataotluse läbivaatamise tähtaega 30 päevaks.

** Hinna sisse on arvestatud konsulaartegevuse viisalõiv ja paketi „Kõik hinnas“ teenustasu.

*** Hinna sisse on arvestatud konsulaartegevuse viisalõiv ja vahendustasu. See hind kehtib siis, kui viisataotleja esitab enda oma dokumentide paketi.

Lisatasu eest saab meie juures vormistada reisikindlustuspoliisi, teha foto ja tellida passi tagastust kulleri vahendusel. Palun tutvuge lisateenuste hinnakirjaga.

Pöörake tähelepanu! Kui Te olete kodakondsuseta isik või Te pole Eesti Vabariigi või Euroopa Liidu kodanik, siis palun täpsustage Teie viisa maksumus Viisakeskuse operaatori juures. Palume tutvuda teenuste osutamise tingimustega ja isikuandmete kaitsega siin enne viisa taotlemise dokumentide esitamist.

 

Ankeedi täitmine

Ankeedi täitmine või parandamine

Viisakeskuses saate kasutada viisaankeedi täitmise ja parandamise teenust. Antud teenuse maksumus ei sisaldu teenustasus ja moodustab 5 EUR. Käesolevat teenust saab küsida viisadokumentide esitamisel.