Tööviisa

 

Tööviisa

 

Tähtis teada

Tavaline tööviisa väljastatakse Eesti kodanikele, teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, kes sisenevad Vene Föderatsiooni töötamise eesmärgiga Vene Föderatsiooni Föderaalse migratsioonitalituse (ФМС России) poolt vormistatud kutse alusel vastavalt Vene Föderatsiooni seadusandlusele Venemaa õppeasutuse taotlusel või Vene Föderatsiooni välisministeeriumi (МИД России) otsuse alusel edaspidise pikendamise võimalusega ФМС России organi poolt.

Viisa pikendamise aluseks on tööleping või tsiviiltööleping tööde teostamiseks või teenuste osutamiseks vastavalt Vene Föderatsiooni seadusandlusele.

Töövisa võib olla ainult ühekordne kehtivusega kuni 90 päeva (välja arvatud kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid).

Edaspidi toimub viisa pikendamine välisriigi kodaniku asukohajärgses Venemaa Föderaalses migratsioonitalituses, mitmekordse viisa väljastamise teel, vastavalt töölepingu või tsiviiltöölepingu kehtivusajaks, kuid mitte üle 1 aasta iga järjekordse viisa korral.

Tähelepanu! Tervisekindlustuse poliisis peab olema märgitud:

 1. lepingu sõlmimise kuupäev;
 2. poliisi number;
 3. kindlustaja ees- ja perekonnanimi;
 4. kindlustusandja rekvisiidid;
 5. poliisi kehtivusaeg peab hõlmama kogu Venemaa territooriumil viibimise aja ühe- või kahekordse viisa korral ja esimese sõidu tähtaja mitmekordse viisa saamise korral;
 6. ravi- ning ravi- ja transporditeenuste loetelu, kaasa arvatud põrmu kodumaale tagasitoomine;
 7. kindlustus peab katma kogu maailma või Vene Föderatsiooni, Euroopa kaasa arvatud Venemaa;
 8. kindlustusandja allkiri.

Läbivaatamiseks ei võeta vastu kindlustuspoliise, kinnituskirju, mis ei sisalda nimetatud andmeid, formulare kindlustusfirmade pitsatitega jne.

Vajalikud dokumendid

Tavalise ühe- või mitmekordse tööviisa vormistamiseks tuleb esitada:

 1. Kutse Vene Föderatsiooni, mille on vormistanud Vene Föderatsiooni Föderaalne migratsioonitalitus;

 2. Välispass, milles on vähemalt 2 puhast lehte viisade kleepimiseks ning mis kehtib veel vähemalt 1,5 aastat alates viisa kehtivusaja algusest;
   
 3. Täidetud,välja prinditud ja allkirjastatud taotleja  poolt isiklikult viisaankeet (dokumentide esitamise kohaks tuleb valida linn ja viisakeskus, kuhu kavatsete dokumendid esitada). Foto peab olema ankeedile kleebitud sirgelt ja rangelt selleks ette nähtud raamidesse;

 4. Värvifoto 3,5X4,5 cm heledal taustal, selge näo kujutisega otsevaates, inimene ei tohi kanda tumedate klaasidega prille või peakatet (välja arvatud kodanikud, kes rahvusliku või usulise kuuluvuse tõttu on kujutatud ka passifotol peakattega). Foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud tagasi pildistatud. Inimene peab olema fotol kujutatud õlgadeni. Näo kujutis peab olema foto keskosas, näoilme peab olema neutraalne, ilma naeratuseta, suu suletud;

 5. Ravikindlustuspoliis, mis kehtib Vene Föderatsiooni territooriumil ja katab kogu viisa kehtivuse aja, välja arvatud vastastikuste kokkulepete juhtumid;

 6. Sertifikaat, mis tõestab HIV-viiruse puudumist välisriigi kodanikul. Muud perearsti poolt kinnitatud tõendid ja analüüsidele suunamised ei ole HIV sertifikaat ning neid ei võeta menetlusse!

 

Tähelepanu! Kui te ei ole Eesti Vabariigi kodanik, võib konsulaarasutus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente viisa vormistamiseks, kutsuda vestlusele või pikendada viisa vormistamise tähtaega.

Tariifid ja tähtajad

Eesti Vabariigi kodanikele

Läbivaatamise tähtaeg*

Konsulaartegevuse viisalõiv

Vahendustasu 

Ühekordne viisa

Alates 8 tööpäeva

80 €

90

4 tööpäeva

160 €

90

Kahekordne viisa

Alates 8 tööpäeva

128 €

90

4 tööpäeva

256 €

90

Mitmekordne viisa

Alates 8 tööpäeva

240 €

90

4 tööpäeva

480 €

90

NB! VF konsulaarasutustel on õigus kutsuda taotlejat vestlusele ning muuta või pikendada viisataotluse läbivaatamise tähtaega 30 päevaks.

Pöörake tähelepanu! Kui Te olete kodakondsuseta isik või Te pole Eesti Vabariigi kodanik, siis palun täpsustage Teie viisa maksumus Viisakeskuse operaatori juures. Palume ka tutvuda teenuste osutamise tingimustega ja isikuandmete kaitsega siin enne viisa taotlemise dokumentide esitamist.

 

Ankeedi täitmine

Ankeedi täitmine või parandamine

Viisakeskuses saate kasutada viisaankeedi täitmise ja parandamise teenust. Antud teenuse maksumus ei sisaldu teenustasus ja moodustab 5 EUR. Käesolevat teenust saab küsida viisadokumentide esitamisel.