Uudiste arhiiv

 

Venemaa piiri ületamise reeglid

1. Eestist lahkumine

Eesti piirivalvurid ei takista Eestist lahkumast kedagi, kellel on põhjust Venemaale siseneda. Tuleb vaid meeles pidada, et Venemaalt Eestisse naastes või Eestist lahkudes ja kui teid ei lubata Venemaale ning peate tagasi naasma, tuleb teil järgida 14 päeva jooksul liikumispiiranguid (jääda eneseisolatsiooni) või teha 2 testi 7 päeva jooksul. Täpsemalt saate juhendeid lugeda Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

2. Venemaale sisenemine on lubatud ainult teatud kategooria reisijatele:
- VF kodanikud piiranguteta,
- alaliselt VF territooriumil elavad välismaalased ja kodakondsuseta isikud, kellel on Venemaal elamisluba,
- isikud kes läbivad transiidiga Vene Föderatsiooni riigipiire õhu kontrollpunktide kaudu lennujaamast lahkumata,
- VF kodanike perekonnaliikmetele (abikaasad, vanemad, lapsed, lapsendajad, lapsendatud lapsed), eestkostjatele ja usaldusisikutele, tingimusel, et esitatakse suhet tõendava dokumendi koopia ja pereliikme VF passi koopia - kehtiva viisa alusel või viisavabalt vastavalt Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelistes lepingutes sätestatud juhtudel (näiteks Eestis või Lätis välja antud välismaalase passiga),
- isikud kes sisenevad VF ravi eesmärgil, tingimusel, et esitatakse meditsiinilise organisatsiooni poolt väljastatud dokumendid (dokumentide koopiad), mis kinnitavad ravikutset, kus on märgitud ravi aeg, või Venemaa Tervishoiuministeeriumi poolt välja antud dokumendid (dokumentide koopiad) - kehtiva viisa alusel või viisavabalt vastavalt Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelistele lepingutele,
- VF sisenejad kes külastavad haigeid lähisugulasi (abikaasad, vanemad, lapsed, lapsendajad, lapsendatud lapsed), hooldajaid ja hooldatavaid, tingimusel, et esitletakse meditsiinilise organisatsiooni poolt väljastatud dokument (dokumentide koopiaid) - kehtiva viisa alusel või viisavabalt, vastavalt Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelistele lepingutele,
- isikud, kellel on seoses lähisugulase surmaga väljastatud tavalised eraviisad või Venemaa Föderatsiooni Välisministeeriumi otsuse alusel välja antud tavalised eraviisad,
- samuti teised VF valitsuse vastavates määrustes loetletud isikud.
Täpsemalt kehtivatest reeglitest jälgige VF Piirivalveameti kodulehelt.

NB! Vastavalt VF riikliku sanitaararsti määruse Nr. 7  18.03.2020 muudatusele alates 1. augustist 2020:
- Kõik välismaalased, kellel pole VF piiri lennutranspordiga ületades VF kodakondsust, peavad esitama dokumendi, mis kinnitab Covid-19 negatiivset testi tulemust (PCR-meetodil). Proov tuleb anda mitte varem kui 3 kalendripäeva enne Vene Föderatsiooni territooriumile saabumist. Dokument peab olema vene- või inglise keeles.
- VF kodanikud peavad 3 kalendripäeva jooksul alates VF territooriumile saabumisest läbima koroonaviiruse testi PCR-meetodil ja jääma eneseisolatsiooni kuni testi negatiivse tulemuseni või jääma 14 päevaks elukohajärgsesse eneseisolatsiooni.

Need, kes saabuvad Venemaale tööjõutegevuse eesmärgil, peavad täiendavalt täitma isolatsiooninõudeid 14 kalendripäeva jooksul alates Vene Föderatsiooni territooriumile saabumise kuupäevast!
Täpsemalt kehtivatest reeglitest jälgige siit

3. Väljasõit Venemaalt on lubatud:
Välisriikide kodanikule (piiranguteta) ja välismaalastele, kes elavad VF territooriumil alaliselt (Venemaa elamisloa olemasolul – ÜHEKORDSELT ainult kodakondsusriiki siirdumiseks!).
VF kodanikele, kes:
- omavad teist kodakondsust või elamisluba teises riigis (ühekordselt ainult selleks, et naasta alalisse elukohta),
- siirduvad ravile, esitades välismaise meditsiiniasutuse asjakohase dokumendi (piiranguteta), seoses lähisugulase surmaga,
- sõidavad hooldust vajava lähisugulase (abikaasad, vanemad, lapsed, lapsendajad, lapsendatud lapsed) juurde, eestkostjad ja usaldusisikud (piiranguteta),
- sõidavad VF väljaspool elavate pereliikmete juurde (piiranguteta),
- sõidavad õpingutele või tööle välismaal (ühekordselt).                                                                                - kuuluvad muudesse kategooriatesse, mis on loetletud Venemaa Föderatsiooni valitsuse asjakohastes määrustes.
SAMAL AJAL EI KEHTI NEED PIIRANGUD VENE FÖDERATSIOONI KODANIKELE, KES REISIVAD ÜLE RIIGIPIIRI RAHVUSVAHELISE ÕHUTRANSPORDI KAUDU.
Täpsemalt kehtivatest reeglitest jälgige VF Piirivalveameti kodulehelt.

4. Eestisse sisenemine on lubatud:

- Eesti Vabariigi kodanikud, EL kodanikud ning samuti välisriikide kodanikud, kellel on Eestis elamisluba või elamisõigus, samuti need isikud, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Eesti Vabariik.

- Haigusnähtudeta välisriikide kodanikud, kes reisivad transiidina läbi Eesti, viivitamatuks suundumiseks oma alalisse elukohta või kodakondsusriiki. Kui kodanik on läbisõidul, siis 14-päevane karantiin tema suhtes ei kehti.

- Politsei- ja piirivalveamet võib erandina lubada Eestisse siseneda välismaalastel, kellel pole haigusnähte ja kelle järeltulijad (lapsed ja nende järeltulijad) või ülenejad sugulased (vanemad ja nende esivanemad) või kelle abikaasa on Eesti Vabariigi kodanik või omab elamisluba või õigust elada Eestis.                                                                                                                                            - Välisriigi kodanikud, kelle suhtes valitsuse korraldus ei kehti, kuid kes on saanud Eesti Politsei- ja Piirivalveametilt eriloa piiri ületamiseks. Loa saamiseks peate täitma vormi ja saatma selle e-posti aadressile ppa@politsei.ee

- Eestisse tööle ja õppima saabuvad välisriikide kodanikud peavad arvestama sellega, et vastavalt EV valitsuse korraldusele nr 169 on vaja teha COVID-19 test ja seda korrata pärast 14-päevase isolatsiooni lõppemist.
Täpsemalt saate juhendeid lugeda Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

Kõigi piiriületust puudutavate küsimuste korral pöörduge otse Eesti Politsei- ja Piirivalveameti https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord poole
tel. + 3726123000; e-post ppa@politsei.ee
Kui plaanite näiteks piiri ületada kontrollpunktis Ivangorod-Narva, saate otse ühendust võtta:  
- Eesti piirivalvuritega telefonil +3723331600 ja e-posti teel ida@politsei.ee
- Venemaa piirivalvuritega telefonil +7 (812) 438-64-77, +7 (812) 578-03-12 , +7 (812) 438-61-94, teiste FSB piirihalduse Venemaa piirkondade ametlikud kontaktid leiate siit: http://ps.fsb.ru/department.htm

Kui tekib kahtlusi Eestisse siseneda lubatud kodanike kategooriasse kuulumise osas, on vaja saada Eesti Politsei- ja Piirivalveameti luba ning tegutseda vastavalt saadud vastusele. Kõigile välisriikide kodanikele, kellel puudub viisa, kuid kes on saanud Eesti Politsei- ja Piirivalveametilt spetsiaalse sissesõiduloa, väljastatakse Eesti Vabariigi konsulaaresindustes viisa.

NB! Igaüks, kes saabub Venemaalt Eestisse, peab järgima 14-päevast vaba liikumise piirangut ja viibima kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul elukohajärgsel aadressil (vt lähemalt Eesti Vabariigi valitsuse korraldusest nr 172).

Lisainformatsioon
https://www.facebook.com/notes/3171911766178259/

Loe edasi

Valgevene viisarežiimi lihtsustamine

Euroopa Parlament kiitis heaks viisarežiimi lihtsustamise lepingu Valgevenega (sarnaselt VF-EL lepinguga).
Lepingud jõustuvad teise kuu esimesel päeval pärast allkirjastamist üheaegselt.

Arvati, et see võib juhtuda juunis, kuid nüüd on selge, et lepingute jõustumistingimused nihutatakse vähemalt juulikuusse.

Viisaleping näeb valgevenelastele ette "Schengeni" maksumuse vähendamise 35 euroni.
Paljud viisamenetlused muutuvad lihtsamaks, viisa väljastamise otsus tehakse 10 päeva jooksul (täiendava kontrollimise korral - kuni 30 päeva). Paljud kodanikud saavad, olenevalt reisi eesmärgist, taotleda viisat ilma lõivu maksmata ja taotleda lihtsustatud viisil mitmekordseid viisasi pikema kehtivusajaga.

Ka ELi kodanikele langeb Valgevene viisa hind 35 euroni. Lisaks laiendatakse mittekaubanduslikel eesmärkidel taotletavate tasuta viisade väljastamise aluseid. Välismaalaste Valgevenes viibimise aeg kahekordistub: 90 päevalt aastas (hetkel) 180-le.

Loe edasi

Võimalikust viisade väljastamise taastamisest Venemaale

Vene saatkond Eestis teatas oma töö jätkamisest alates esmaspäevast, 18. maist:
«Seoses eriolukorra peatse tühistamisega, alustab alates 18. maist 2020 tööd Venemaa Suursaatkonna konsulaarosakond Eestis.
Meetmed uue koroonaviirusnakkuse leviku tõkestamiseks:
-
konsulaarosakonna territooriumile lubatakse ainult kaitsevahendites (mask, kindad);
-
konsulaarosakonna territooriumile pääseb ainult taotleja isiklikult (isik, kelle suhtes konsulaartoiming toimub);
-
vastuvõturuumis ei tohi olla korraga rohkem kui 6 inimest;
-
saatjatel on juurdepääs ainult hädaolukorras (alaealisi lapsi ja vanureid saatvad isikud).
Teil palutakse dokumentide allkirjastamiseks võtta kaasas oma pastapliiats, olla teadlik oma seisundist ja mitte tulla haigena vastuvõtule.
Samuti tuletame meelde, et konsulaartasud ja tegelikud kulud tasutakse ainult kaardiga.
Pange tähele, et alates 18. maist võetakse vastu dokumente välispasside väljastamiseks ainult eelneval kokkuleppel.»


Kuid endiselt ei võeta vastu viisataotlusi ning viisasi ei väljastata, välja arvatud erandjuhtudel: https://ifs-estonia.com/news/331?domain=16&language=41

Praegu on EL piirid endiselt suletud ja nagu teate, hakkavad peaaegu kõik riigid arutama oma kodanike liikumispiirangute kaotamise küsimust EL-is ja väljaspool seda juuni keskpaigas, kohandades plaane vastavalt piirkondade epidemioloogilisele olukorrale.

Kui olete huvitatud ajakohase teabe saamisest või soovite esitada teenuse eeltaotlust, võtke meiega ühendust järgmistel kontaktidel:
saatke e-kiri aadressile info@ifs-estonia.com
helistage või saatke SMS numbrile +37255512862 Tallinnas ja +37255512861 Tartus
või kirjutage teade Facebook Messenger´i

Uue teabe saabumisega hoiame Teid jooksvalt kursis.

 

Loe edasi

Eraviisade Veenemaale väljastamisest 1. aprillist 2020

Venemaa Föderatsiooni Suursaatkond Eesti Vabariigis  teatab:

1. Eraviisad Venemaa kodaniku perekonnaliikmetele - abikaasale, alaealistele lastele, puudega täiskasvanud lastele - vormistab saatkond „avaldus ühiseks reisiks Venemaale“  alusel või Venemaa Välisministeeriumi Territoriaalse osakonna poolt välja antud „Kutse Venemaa Föderatsiooni sisenemiseks“ alusel. 

Eraviisad teistele Venemaa kodaniku pereliikmetele - vanematele, kasuvanematele, lapsendatud lastele, eestkostjatele, usaldusisikutele - väljastatakse selliste välisriikide kodanikele „avaldus ühiseks reisiks Venemaale“ alusel või Venemaa siseministeeriumi kutse alusel.

Viisad Venemaa kodanike ülalnimetatud perekonnaliikmetele antakse välja perekondlikku suhet kinnitavate dokumentide esitamisel.

  1. Eraviisasidsaab väljastada välisriikide kodanikele - Venemaa kodanike pereliikmetele isikliku motiveeritud avalduse alusel, kui nende sisenemine Venemaa Föderatsiooni on vajalik raskelt haige või eaka lähisugulase, samuti väikese lapse eest hoolitsemiseks. 
  2. Viisa väljastamise küsimust arutatakse e-posti teel konsul.estonia@mid.rukonsotdest@neti.eesaadetud avalduse alusel, millele on lisatud taotleja isikuandmetega passi koopia. Viisa andmise otsuse teeb Venemaa Välisministeerium.

Tähtajaline elamisluba Vene Föderatsioonis (RVP) ei anna alust sisenemiseks Venemaa Föderatsiooni 1. aprillist 2020.

Samal ajal saavad RVP omanikud taotleda eraviisilisi viisasi kiireloomuliste humanitaarolukordade tõttu, kui neil on Venemaal abikaasa, alaealised lapsed, puudega vanemad - seda kinnitavate dokumentide esitamisel.


Loe edasi

COVID-19

Lugupeetud kliendid!

Seoses eriolukorraga ja Teie tervise kaitseks teatame, et alates 17. märtsist 2020 me piirame oma Tartu ja Tallinna esindustes vabat liikumist ning läheme üle individuaalsele teenindusele rangelt etteregistreerimise alusel.

Eelregistreerimine on avatud telefonidel:

Kõnekeskus + 372 618 1262 või SMS-ga 555 12 861 Tartu, 555 12 862 Tallinn.

Passide väljastamine hakkab toimuma samuti eelregistreerimise alusel. Riskide maandamiseks anname ka võimaluse saada oma pass Teie poolt valitud lähimasse Omniva pakiautomaati.

Hoidke ennast!

Loe edasi

Lahtiolekuajad pühade ajal - Christmas and New Year holidays 2019-2020 working schedule

Hea klient! Seoses lähenevate pühadega on muutunud meie esinduste lahtiolekuajad:
23.12.2019 on Tartu esindus suletud ja Tallinna esindus avatud kell 09:00 - 14:00.
24.12-26.12.2019 ning 31.12.19 - 05.01.2020 on kõik  IFS esindused suletud.
Ootame Teid uuesti külla alates 6. jaanuarist 2020.
Pöörame tähelepanu sellele, et VF Suursaatkond Tallinnas, VF Peakonsulaat Narvas ja Saatkonna konsulaar osakonna kantselei Tartus on suletud 31.12.2019 - 08.01.2020.
Soovime Teile kauneid ja rahulikke pühi!

Dear customers, we would like to inform you about changes in our business hours during Christmas and New Year holidays:

23.12.2019 IFS office in Tartu will be closed, but in Tallinn we are open from 09:00 - 14:00.
All IFS offices will be closed on 24-26 December 2019 and 31 December 2019 - 05 January 2020.
We’ll be glad to meet you again starting from 06.01.2020.

Please note! Russian consular offices in Estonia 31.12.2019 - 08.01.2020 are closed also.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Loe edasi

Venemaa viisade vormistamise tähtajad maikuu pühade ajal.
Terms of obtaining Russian visas in May holidays.

Lugupeetud kliendid! Juhime Teie tähelepanu sellele, et alates 1.-3. Ja 9.-10. maini 2019 on kõik Venemaa konsulaarasutused Eesti territooriumil suletud. Viisakeskus IFS on suletud vaid 1. mail 2019
Seoses maikuu pühadega ei võta me vastu dokumente kiirviisade vormistamiseks 26. aprilli - 12. mail. Tavakorras viisade vormistamise tähtajad pikenevad samuti: 26. aprilli taotlused vaadatakse üle 17. maiks, 29. aprilli taotlused 20. maiks ja 30. aprilli taotlused 21. maiks. Palume tulla oma valmis dokumentidele järele kättesaamise kuupäeval peale kella 15:00.

Dear customers,
we would like to inform you about changes in schedule of visa Russian processing during spring holidays in May 2019:

All Russian consular offices in Estonia will be closed on 1-3 and 9-10 of May. IFS visa application centers in Tallinn and Tartu are closed only on 1 of May. Due to the upcoming holidays, there is no submission of the documents for express visas between 26/04 and 12/05. Collection of the passports with Russian visas will be made according to this chart:

Submitted at 26/04 applications will be considered no earlier than 17/05, 29/04 – should be ready 20/05, 30/04  - may be collected at 21/05 only. Please note that at these dates pickup of passports in our offices starts from 15:00. We apologize for any inconvenience caused and wish you a wonderful spring break!

Loe edasi

Uus esindus Tallinnas

Viisakeskus IFS astub uude 2019-sse aastasse koos rahvusvaheliste turismibüroodega Visit Russia, kes esindavad Venemaa Föderaalset Turismiagentuuri Eestis.

Alates 7. jaanuarist ootame Teid oma uues esinduses Tallinnas aadressil Ahtri 12 (WTC Tallinna ärimaja, 5. korrus, ruum 514) ja tuletame meelde, et me endiselt oleme valmis konsulteerima Teid Venemaa viisa vormistamise küsimustes ning pakume rõõmuga oma teenusepaketti «Kõik hinnas!» 2-5 a. viisad, samuti vormistame endiselt ka reisikindlustusi ja toimetame Teie valmis dokumendid kulleriga kõikjale maailmas.

Avasta enda jaoks Venemaa!

Loe edasi

Lahtiolekuajad pühade ajal - Christmas and New Year holidays 2018-2019 working schedule

Hea klient! Seoses lähenevate pühadega on muutunud meie esinduste avamisajad:

24.Detsembril – 26. Detsembril ja 31. Detsembril 2018 on kõik meie esindused suletud.

2.Jaanuaril 2019 – 6. Jaanuaril 2019 on Tallinna ja Tartu esindused suletud.


VENEMAA VIISATAOTLUSTE VASTUVÕTMINE JA VENE VIISADE VÄLJASTAMINE DETSEMBRIS 2018 – JAANUARIS 2019 TOIMUB JÄRGMISE GRAAFIKU ALUSEL.

Soovime Teile kauneid ja rahulikke pühi!

Dear customers, we would like to inform you about changes in our business hours during Christmas and New Year holidays:

All offices will be closed on 24-26 December 2018 and 31 December 2018. Offices in Tallinn and Tartu 02-06 January 2019 will be closed also.

DUE TO THE UPCOMING HOLIDAYS SUBMISSION OF THE DOCUMENTS AND COLLECTION OF THE PASSPORTS WITH RUSSIAN VISAS WILL BE MADE ACCORDING TO THIS CHART.

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year!

Loe edasi

Edukas Eesti Ettevõtte 2018

Meie ettevõte, Invisa Fiduciary Services OÜ, pälvis 2017. aasta majandustulemuste alusel Creditinfo hinnangul VÄGA HEA (AA) krediidireitingu ja «Edukas Eesti Ettevõtte 2018» tiitli

See on märk meist kui tugevast ja usaldusväärsest ettevõttest, kellel on suurepärased finantsnäitajad, tulemuslik töö ja korrektne maksekäitumine. Kuulume nende väheste Eesti äriühingute hulka, kellele on väljastatud kõrgeim krediidireiting.

Suur aitäh kõikidele meie klientidele ja partneritele jagatud panuse eest!

Loe edasi

Uued nõuded Vene Föderatsiooni Suursaatkonnalt Eestis

Elamisloa nõue osade kolmandate riikide kodanikele

Hea klient!

Vene Föderatsiooni saatkonna konsulaarosakonna teatel antakse allpool loetletud riikide kodanikele viisad välja vaid juhul, kui neil on esitada Eestis elamise luba:

Albaania, Austria, Ekvatoriaal-Guinea Vabariik, Hispaania, Holland, Horvaatia, Jaapan, Kreeka, Iirimaa, Kamerun, Leedu , Liibüa, Läti, Makedoonia, Norra, Omaan, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Saksamaa, Slovakkia, Šveits, Türgi, Ungari, Venezuela.

Ülalnimetatud riikide kodanikud saavad ilma elamisloata vormistada järgmisi viisasi:

- Venemaa välisministeeriumi otsus viisa väljastamise kohta (teleks);

- eraviisad seoses erakorralise ravi vajaduse või lähisugulase raske haiguse või lähisugulase surmaga;

- äriviisad eesmärgiga „ravi“;

- humanitaarviisad teadus-, kultuuri- või kunstiüritustel  osalevatele isikutele;

- viisad osalemiseks poliitiliselt olulistes sündmustes Venemaal.

Et selgitada viisa saamise tingimusi kolmandate riikide kodanikele, keda ei ole märgitud ülalnimetatud loetelus, võtke palun ühendust telefonil +372 618 1266 või e-postil info@ifs-estonia.com .

Loe edasi

Eduka Eesti Ettevõtte 2017

See on märk meist kui tugevast ja usaldusväärsest ettevõttest, kellel on suurepärased finantsnäitajad, tulemuslik töö ja korrektne maksekäitumine. Kuulume nende väheste Eesti äriühingute hulka, kellele on väljastatud kõrgeim krediidireiting.

Suur aitäh kõikidele meie klientidele ja partneritele jagatud panuse eest!

INVISA FIDUCIARY SERVICES

 

Loe edasi

Uus teenustepakett «KÕIK HINNAS!»

Tulles vastu klientide arvukatele nõudmistele ja soovist realiseerida oma strateegiat võimaldades Eesti ja teiste riikide kodanikele kiiret ja lihtsustatud Venemaa viisa vormistamise protsessi, on IFS Viisakeskused laiendanud oma pakutavate teenuste nimekirja Tallinnas, Narvas ja Tartus.

Tulles Viisakeskusesse isiklikult kohale saate kasutada meie  teenustepaketi «Kõik hinnas eksklusiivset pakkumist*:

Dokumentide  töötlemise tähtaeg

Konsulaartegevuse  viisalõiv

Paketi teenustasu

Kokku (koos km-ga)

Turismiviisa (ühekordne või kahekordne, kehtivusega kuni 30 päeva)

kuni 10 tööpäeva

35 €

35 €

 70 €

3 tööpäeva*

70 €

35 €

105 €

Äriviisa (ühekordne või kahekordne, kehtivusega kuni 90 päeva)

kuni 10 tööpäeva

35 €

50 €

85 €

3 tööpäeva*

70 €

50 €

120 €

Äriviisa (mitmekordne, kehtivusega kuni 1 aasta)

kuni 10 tööpäeva

35 €

65 €

100 €

Äriviisa (mitmekordne, kehtivusega 2-5 aastat)

kuni 10 tööpäeva

35 €

100 €

135 €

Äriviisa (mitmekordne, kehtivusega kuni 1 aasta, kui ei ole olnud viisat viimase 12 kuu jooksul)

Alates 30 tööpäeva

35 €

100 €

135 €

*dokumentide sisseandmise päev ei lähe arvesse

Teil peab olema kaasas vaid kehtiv pass ja 1 värviline foto. Ülejäänu jääb meie hooleks!

*Täpsemalt saate tutvuda viisa vormistamiseks vajalike dokumentide lihtsustatud nimekirjaga ja samm-sammult juhisega meie kodulehe vastavas lõigus «VIISA REISIVALMIS!» või pöörduda meie operaatorite poole telefonil  6181266.

Loe edasi

Working schedule of the Russian Visa Application Center in Estonia for 1th May 2017

Dear customers!

Our offices will be closed on Monday, 1th May 2017 in observance of Spring Day. We will resume regular hours on Tuesday, 2nd May 2017.

Due to the upcoming public holidays submission of the documents and collection of the passport with visas In April - May 2017 will be made according to this chart.

Loe edasi

Töögraafik aprillis - mais 2017

Lugupeetud kliendid!

Seoses Eesti ja Venemaa eeloleva riikliku pühaga 1. mail toimub viisataotluste vastuvõtmine ja viisade väljastamine aprillis - mais 2017  järgmise graafiku alusel.

Esmaspäeval, 1. mail 2017 on kõik meie esindused suletud. Alates teisipäevast, 2. maist töötavad meie esindused tavapärastel aegadel.

Loe edasi

Töögraafik veebruaris - märtsis 2017

Lugupeetud kliendid!

Seoses Eesti ja Venemaa riiklike pühadega veebruaris - märtsis 2017 toimub viisataotluste vastuvõtmine ja viisade väljastamine järgmise graafiku alusel.

23.02.2017 viisakeskused on avatud 09:00-14:00. Viisataotluste vastuvõtmine toimub kuni kl 11:00 (Tallinnas), kuni kl 12:00 (Tartus) ja kuni kl 13:00 (Narvas) eelregistreerimise alusel. Valmis dokumente väljastatakse kuni kl 14:00.

24.02.2017 viisakeskused Tallinnas ja Narvas on avatud 09:00-14:00. Viisataotluste vastuvõtmine toimub kuni kl 11:00 (Tallinnas) ja kuni kl 13:00 (Narvas) eelregistreerimise alusel. Valmis dokumente väljastatakse kuni kl 14:00.

24.02.2017 Tartu viisakeskus on suletud.

Pöörame tähelepanu sellele, et VF Suursaatkond Tallinnas, VF Peakonsulaat Narvas ja Saatkonna konsulaar osakonna kantselei Tartus on suletud 23.02-24.02.17 ja 8.03.17.

Loe edasi

Christmas and New Year holidays working schedule of the Russian Visa Application Centers in Estonia

Dear customers,

We would like to inform you about changes in our business hours during Christmas and New Year holidays:

All offices will be open till 14.00 on 23th December 2016 
All offices will be closed on 26th December 2016 
All offices will be open till 17.00 on 30th of December 2016

All offices will be closed from 2nd January to 5th January 2017. 
All offices will resume regular business hours on 6th January 2017.

Due to the upcoming holidays submission of the documents and collection of the passport with visas will be made according to this chart.

Loe edasi