Venemaa piiri ületamise reeglid

 

Venemaa piiri ületamise reeglid

1. Eestist lahkumine

Eesti piirivalvurid ei takista Eestist lahkumast kedagi, kellel on põhjust Venemaale siseneda. Tuleb vaid meeles pidada, et Venemaalt Eestisse naastes või Eestist lahkudes ja kui teid ei lubata Venemaale ning peate tagasi naasma, tuleb teil järgida 14 päeva jooksul liikumispiiranguid (jääda eneseisolatsiooni) või teha 2 testi 7 päeva jooksul. Täpsemalt saate juhendeid lugeda Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

2. Venemaale sisenemine on lubatud ainult teatud kategooria reisijatele:
- VF kodanikud piiranguteta,
- alaliselt VF territooriumil elavad välismaalased ja kodakondsuseta isikud, kellel on Venemaal elamisluba,
- isikud kes läbivad transiidiga Vene Föderatsiooni riigipiire õhu kontrollpunktide kaudu lennujaamast lahkumata,
- VF kodanike perekonnaliikmetele (abikaasad, vanemad, lapsed, lapsendajad, lapsendatud lapsed), eestkostjatele ja usaldusisikutele, tingimusel, et esitatakse suhet tõendava dokumendi koopia ja pereliikme VF passi koopia - kehtiva viisa alusel või viisavabalt vastavalt Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelistes lepingutes sätestatud juhtudel (näiteks Eestis või Lätis välja antud välismaalase passiga),
- isikud kes sisenevad VF ravi eesmärgil, tingimusel, et esitatakse meditsiinilise organisatsiooni poolt väljastatud dokumendid (dokumentide koopiad), mis kinnitavad ravikutset, kus on märgitud ravi aeg, või Venemaa Tervishoiuministeeriumi poolt välja antud dokumendid (dokumentide koopiad) - kehtiva viisa alusel või viisavabalt vastavalt Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelistele lepingutele,
- VF sisenejad kes külastavad haigeid lähisugulasi (abikaasad, vanemad, lapsed, lapsendajad, lapsendatud lapsed), hooldajaid ja hooldatavaid, tingimusel, et esitletakse meditsiinilise organisatsiooni poolt väljastatud dokument (dokumentide koopiaid) - kehtiva viisa alusel või viisavabalt, vastavalt Venemaa Föderatsiooni rahvusvahelistele lepingutele,
- isikud, kellel on seoses lähisugulase surmaga väljastatud tavalised eraviisad või Venemaa Föderatsiooni Välisministeeriumi otsuse alusel välja antud tavalised eraviisad,
- samuti teised VF valitsuse vastavates määrustes loetletud isikud.
Täpsemalt kehtivatest reeglitest jälgige VF Piirivalveameti kodulehelt.

NB! Vastavalt VF riikliku sanitaararsti määruse Nr. 7  18.03.2020 muudatusele alates 1. augustist 2020:
- Kõik välismaalased, kellel pole VF piiri lennutranspordiga ületades VF kodakondsust, peavad esitama dokumendi, mis kinnitab Covid-19 negatiivset testi tulemust (PCR-meetodil). Proov tuleb anda mitte varem kui 3 kalendripäeva enne Vene Föderatsiooni territooriumile saabumist. Dokument peab olema vene- või inglise keeles.
- VF kodanikud peavad 3 kalendripäeva jooksul alates VF territooriumile saabumisest läbima koroonaviiruse testi PCR-meetodil ja jääma eneseisolatsiooni kuni testi negatiivse tulemuseni või jääma 14 päevaks elukohajärgsesse eneseisolatsiooni.

Need, kes saabuvad Venemaale tööjõutegevuse eesmärgil, peavad täiendavalt täitma isolatsiooninõudeid 14 kalendripäeva jooksul alates Vene Föderatsiooni territooriumile saabumise kuupäevast!
Täpsemalt kehtivatest reeglitest jälgige siit

3. Väljasõit Venemaalt on lubatud:
Välisriikide kodanikule (piiranguteta) ja välismaalastele, kes elavad VF territooriumil alaliselt (Venemaa elamisloa olemasolul – ÜHEKORDSELT ainult kodakondsusriiki siirdumiseks!).
VF kodanikele, kes:
- omavad teist kodakondsust või elamisluba teises riigis (ühekordselt ainult selleks, et naasta alalisse elukohta),
- siirduvad ravile, esitades välismaise meditsiiniasutuse asjakohase dokumendi (piiranguteta), seoses lähisugulase surmaga,
- sõidavad hooldust vajava lähisugulase (abikaasad, vanemad, lapsed, lapsendajad, lapsendatud lapsed) juurde, eestkostjad ja usaldusisikud (piiranguteta),
- sõidavad VF väljaspool elavate pereliikmete juurde (piiranguteta),
- sõidavad õpingutele või tööle välismaal (ühekordselt).                                                                                - kuuluvad muudesse kategooriatesse, mis on loetletud Venemaa Föderatsiooni valitsuse asjakohastes määrustes.
SAMAL AJAL EI KEHTI NEED PIIRANGUD VENE FÖDERATSIOONI KODANIKELE, KES REISIVAD ÜLE RIIGIPIIRI RAHVUSVAHELISE ÕHUTRANSPORDI KAUDU.
Täpsemalt kehtivatest reeglitest jälgige VF Piirivalveameti kodulehelt.

4. Eestisse sisenemine on lubatud:

- Eesti Vabariigi kodanikud, EL kodanikud ning samuti välisriikide kodanikud, kellel on Eestis elamisluba või elamisõigus, samuti need isikud, kelle elukoha aadressiks Eesti rahvastikuregistris on märgitud Eesti Vabariik.

- Haigusnähtudeta välisriikide kodanikud, kes reisivad transiidina läbi Eesti, viivitamatuks suundumiseks oma alalisse elukohta või kodakondsusriiki. Kui kodanik on läbisõidul, siis 14-päevane karantiin tema suhtes ei kehti.

- Politsei- ja piirivalveamet võib erandina lubada Eestisse siseneda välismaalastel, kellel pole haigusnähte ja kelle järeltulijad (lapsed ja nende järeltulijad) või ülenejad sugulased (vanemad ja nende esivanemad) või kelle abikaasa on Eesti Vabariigi kodanik või omab elamisluba või õigust elada Eestis.                                                                                                                                            - Välisriigi kodanikud, kelle suhtes valitsuse korraldus ei kehti, kuid kes on saanud Eesti Politsei- ja Piirivalveametilt eriloa piiri ületamiseks. Loa saamiseks peate täitma vormi ja saatma selle e-posti aadressile ppa@politsei.ee

- Eestisse tööle ja õppima saabuvad välisriikide kodanikud peavad arvestama sellega, et vastavalt EV valitsuse korraldusele nr 169 on vaja teha COVID-19 test ja seda korrata pärast 14-päevase isolatsiooni lõppemist.
Täpsemalt saate juhendeid lugeda Politsei- ja Piirivalveameti kodulehelt.

Kõigi piiriületust puudutavate küsimuste korral pöörduge otse Eesti Politsei- ja Piirivalveameti https://www.politsei.ee/et/juhend/eriolukord poole
tel. + 3726123000; e-post ppa@politsei.ee
Kui plaanite näiteks piiri ületada kontrollpunktis Ivangorod-Narva, saate otse ühendust võtta:  
- Eesti piirivalvuritega telefonil +3723331600 ja e-posti teel ida@politsei.ee
- Venemaa piirivalvuritega telefonil +7 (812) 438-64-77, +7 (812) 578-03-12 , +7 (812) 438-61-94, teiste FSB piirihalduse Venemaa piirkondade ametlikud kontaktid leiate siit: http://ps.fsb.ru/department.htm

Kui tekib kahtlusi Eestisse siseneda lubatud kodanike kategooriasse kuulumise osas, on vaja saada Eesti Politsei- ja Piirivalveameti luba ning tegutseda vastavalt saadud vastusele. Kõigile välisriikide kodanikele, kellel puudub viisa, kuid kes on saanud Eesti Politsei- ja Piirivalveametilt spetsiaalse sissesõiduloa, väljastatakse Eesti Vabariigi konsulaaresindustes viisa.

NB! Igaüks, kes saabub Venemaalt Eestisse, peab järgima 14-päevast vaba liikumise piirangut ja viibima kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul elukohajärgsel aadressil (vt lähemalt Eesti Vabariigi valitsuse korraldusest nr 172).

Lisainformatsioon
https://www.facebook.com/notes/3171911766178259/