Üldinfo

 

Meie tööst

Viisakeskuse esmane ülesanne on muuta Eesti ja teiste riikide kodanikele viisade vormistamise protsess kiiremaks ja lihtsamaks.

See on saanud võimalikuks tänu kogemustele, mis on saadud  konsulaarasutustega suhtlemisel, kaasaegsele materiaalsele ja tehnilisele baasile ning uusimate tehnoloogiate kasutamisele dokumentide vastuvõtmisel ja töötlemisel.

Viisakeskuse operaatorid nõustavad Teid kõigis viisade vormistamist puudutavates küsimustes ning panevad   kokku viisa vormistamiseks vajaliku dokumentide paketi.

Teie aja kokkuhoiu mõttes toimub vastuvõtt Viisakeskuses eelregistreerimise alusel. Kui Te ei ole eelnevalt aega broneerinud või lasite oma aja mööda, siis teenindatakse Teid üldjärjekorras.

Teie eest võib dokumendid sisse anda ka seaduslik esindaja (pere liige, lapsevanem, lapsendaja, eestkostja või usaldusisik) ning nõuetekohaselt volitatud esindaja (volikirjaga).

Teie mugavuse mõttes on Viisakeskuses avatud mitme kanaliga kõnekeskus +372 618 1262, kust saab konsultatsiooni Teid huvitavatel küsimustel. Võite saata meile infopäringu ka e-posti teel.

Viisa saamise tähtaegadest

Riikide suursaatkonnad või konsulaarosakonnad vaatavad viisataotlused läbi ja võtavad vastu otsuse viisa väljastamise või sellest keeldumise kohta vastavalt taotletava viisa tüübist ja taotleja kodakondsusest pärast vajalike dokumentide paketi esitamist ja konsulaartasude maksmist. Erandjuhtudel võivad viisataotluste läbivaatamise tähtajad konsulaarasutuse otsuse alusel muutuda.

Erakorraliste olukordade puhul, mis nõuavad kiiret sisenemist välisriiki, võib Eesti või välisriigi kodanik taotleda viisadokumentide kiirkorras läbivaatamist ja suursaadiku või konsulaadi otsusega saab dokumentide läbivaatamise aega vähendada kuni 3 tööpäevani või ka vähem.

Samas on konsulaarasutustel õigus, vajadusel või lähtudes vastastikuse kokkuleppe põhimõttest, pikendada  viisa väljastamise taotluse läbivaatamist.

Lõivudest

Viisataotluse dokumentide esitamisel sissesõiduviisa vormistamiseks läbi viisakeskuste tasutakse konsulaarlõiv ja vahendustasu.

Konsulaarlõiv tasutakse konsulaarasutusele viisa väljastamise taotluse läbivaatamise eest. Konsulaarlõivu suurus võib muutuda sõltuvalt taotleja kodakondsusest, viisa kategooriast, tüübist, kiirusest ja sellest, kui mitmekordse viisaga on tegemist. Teatud juhtudel, sõltuvalt reisi eesmärgist ja viisa tüübist, võib konsulaarasutus taotlejat vabastada konsulaarlõivu maksmisest.

Vahendustasu makstakse viisakeskusele dokumentide vastuvõtmise, töötlemise ja üleandmise eest konsulaarasutusele ning dokumentide tagastamise eest taotlejale.

Maksmist võib teostada vahetult viisakeskuses: eraisikud - sularahas, pangakaardiga või pangaülekandega; juriidilised isikud - pangakaardiga või pangaülekandega.

Konsulaarlõivu ja vahendustasu tasutakse enne dokumentide läbivaatamist ning juhul kui konsulaarasutus keeldub viisa väljastamisest makstud raha ei tagastata.

Üksikasjalikuma informatsiooniga tasude kohta, vastavalt konsulaarlõivu tüübile, kordsusele ja kiirusele ning vahendustasu suurusele saate tutvuda jaos „Viisade kategooriad“ / “Tariifid ja tähtajad“.

 

Viisataotluse dokumentide esitamisel sissesõiduviisa vormistamiseks läbi viisakeskuste tasutakse konsulaarlõiv ja vahendustasu.

Konsulaarlõiv tasutakse konsulaarasutusele viisa väljastamise taotluse läbivaatamise eest. Konsulaarlõivu suurus võib muutuda sõltuvalt taotleja kodakondsusest, viisa kategooriast, tüübist, kiirusest ja sellest, kui mitmekordse viisaga on tegemist. Teatud juhtudel, sõltuvalt reisi eesmärgist ja viisa tüübist, võib konsulaarasutus taotlejat vabastada konsulaarlõivu maksmisest.

Vahendustasu makstakse viisakeskusele dokumentide vastuvõtmise, töötlemise ja üleandmise eest konsulaarasutusele ning dokumentide tagastamise eest taotlejale.

Maksmist võib teostada vahetult viisakeskuses: eraisikud - sularahas, pangakaardiga või pangaülekandega; juriidilised isikud - pangakaardiga või pangaülekandega.

Konsulaarlõivu ja vahendustasu tasutakse enne dokumentide läbivaatamist ning juhul kui konsulaarasutus keeldub viisa väljastamisest makstud raha ei tagastata.

Üksikasjalikuma informatsiooniga tasude kohta, vastavalt konsulaarlõivu tüübile, kordsusele ja kiirusele ning vahendustasu suurusele saate tutvuda jaos „Viisade kategooriad“ / “Tariifid ja tähtajad“.