Teenused

 

Lugupeetud taotlejad!

IFS Viisakeskused pakuvad Eesti kodanikele, teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele järgmisi teenuseid:

  • Nõustamine viisa saamise küsimustes.
  • Dokumentide vastavuse kontroll konsulaarasutustes hetkel kehtivatele nõuetele;
  • Abi vajalike avalduste, tõendite, lubade ja  teiste dokumentide saamisel ja vormistamisel;
  • Viisa vormistamiseks vajalike dokumentide vastuvõtmine ja töötlemine;
  • Dokumentide edastamine läbivaatamiseks Vene Föderatsiooni konsulaarasutusele;
  • Dokumentide väljastamine taotlejale;