Vastutusest loobumine

 

Vastutusest loobumine

Viisa väljastamine või tagasilükkamine toimub saatkonna või konsulaadi  äranägemise järgi. IFS ei osale selles protsessis ja ei kanna vastutust saatkonna või konsulaadi viivituste või viisa andmisest keeldumise eest taotlejale, Saatkonnal või konsulaadil on õigus nõuda lisadokumente, pikendada või keelduda viisa andmisest.

  1. Invisa Fiduciary Services OÜ teeb oma parima, et hoida oma veebis olev informatsioon võimalikult ajakohastatuna. Kuid sellest hoolimata ei garanteeri Invisa Fiduciary Services OÜ info õigsust, kuna saatkonnad ja konsulaadid võivad päevapealt muuta viisataotlemise tingimusi, tähtaegu ja riigilõive, ning ei pea sellest ette teavitama ei taotlejat ega ka vahendajat.
  2. Ükskõik millise riigi viisa taotlemine on protsess, kus juriidilisest seisukohast osaleb ainult 2 poolt: vastav riik (institutsioonina, konsulaat või saatkond) ja reisija (üksikisikuna või juriidilise isikuna taotledes viisat oma töötajale või kliendile). Invisa Fiduciary Services OÜ võimalik osalus selles protsessis on ainult kaudne ja piirneb (a) mittesiduva konsultatsiooni andmisega vajaminevate dokumentide kohta ning (b) kliendi poolt vormistatud avalduse ja hangitud saatedokumentide toimetamises Invisa Fiduciary Services OÜ büroost vastava riigi Saatkonda ja tagasi. Edasises viisataotluse töötlemise protsessis puudub Invisa Fiduciary Services OÜ-l igasugune roll, me ei saa mõjutada viisa välastamise aega, kehtivust või selle väljastamise keeldumist.
  3. Eeltoodust tulenevalt ei võta Invisa Fiduciary Services OÜ endale mingit juriidilist ega moraalset vastutust mistahes võimalike kahjude suhtes, mida klient kannab seoses viisa väljastamise vôi mitteväljastamisega antud reisijale antud riigi poolt. Samuti ei vastuta Invisa Fiduciary Services OÜ juhul, kui vastava riigi (saatkonna) esindajate poolt ja/või nende valduses olles on rikutud vôi kaotatud kliendi pass.
  4. Esitades Invisa Fiduciary Services OÜ-sse oma dokumendid viisa saamiseks olete nõus meie firma tingimustega, et Teie isikuandmed töödeldatakse ja edastatakse elektroonilisel ja kirjalikul kujul viisa saamise otsuse tegemiseks. Kinnitate, et esitatud andmed on täielikud ja täpsed. Olete teadlik, et valeandmete esitamine võib viia viisa andmisest keeldumiseni või juba antud viisa tühistamiseni ning teiste meetmeteni, millised on ette nähtud vastava riigi õigusaktidega.
  5. Olete nõus sellega, et juhul kui pikendatakse viisa vormistamise tähtaega, lühendatakse viisa kehtivuse kuupäeva või keeldutakse viisa andmisest, ei nõua Te võimalike kahjude hüvitamist seoses ärireisivõi turismireisiga,samuti raha tagastamist firmalt Invisa Fiduciary Services OÜ juba osutatud teenuste eest ja konsulaarmaksude tagastamist saatkonnalt või viisakeskuselt.
  6. Arve maksmise või ankeedi ja lepingu allkirjastamisega olete nõus Invisa Fiduciary Services OÜ müügitingimustega meie kodulehel.