Üldreeglid

 

Üldreeglid

Lugupeetud külastajad!

Enne Viisakeskuse külastamist tutvuge tähelepanelikult alloleva informatsiooniga.

Klientide ohutuse tagamiseks ja efektiivsete töötingimuste loomiseks viisakeskuse ruumides on keelatud:

  • pildistamine, filmimine või heli salvestamine;
  • suitsetamine, alkohoolsete jookide tarvitamine, söömine. Erandiks on kodanikud, kellele toidu tarvitamine on vajalik meditsiinilistel näidustustel ja toidukorra aeg langeb kokku Viisakeskuse külastuse ajaga;
  • valjul häälel kõnelemine, müra tekitamine, ebatsensuursete väljendite kasutamine, Viisakeskuse töötajate ja külastajate solvamine ning nende õiguste rikkumine;
  • rääkida mobiiltelefoniga või kasutada muid tehnilisi sidevahendeid;
  • muusika kuulamine läbi ükskõik milliste kaasas kantavate muusikamängijate ilma kõrvaklappideta;
  • viisakeskuse töörežiimi ja külastajate rahu häirimine muul viisil.

Viisakeskuse ruumidesse on keelatud tuua järgmisi esemeid:

  • erinevad tuli-, õhk- ja traumaatilised relvad (sõltumata litsentside ja lubade olemasolust);
  • elektrišokkerid, aerosooliballoonid ja muud enesekaitsevahendid, külmrelvad, terariistad, kaasa arvatud söögiriistad;
  • plahvatus-, tuleohtlikud, mürgised ja toksilised ained ja esemed (petardid, tuleohtlikud vedelikud, gaasiballoonid jne)

Käesolev nimekiri ei ole ammendav. Viisakeskuse töötajad võivad keelata sisenemise viisakeskuse ruumidesse samuti muude isikuid ohustavate esemetega.

Lugupeetud külastajad! Palume võimalusel viisakeskust mitte külastada suure pagasiga, mille hoidmine viisakeskuse ootesaalis võib eriolukorras takistada külastajate väljapääsu ruumist.

Tähelepanu: Palume pöörata tähelepanu kahtlastele isikutele ja valveta jäetud esemetele Viisakeskuse ruumides. Nende avastamisest teatage viivitamatult viisakeskuse töötajale.

Palume arvestada sellega, et viisakeskuse administratsioonil on õigus katkestada viisakeskuse töö ja dokumentide vastuvõtt, juhul kui viisakeskuse külastaja ignoreerib eelpool loetletud reegleid.

Täname mõistmise eest!