Informatsioon viisade kohta

 

Viisast

Sisenemiseks Vene Föderatsiooni peab välisriigi kodanik saama viisa, kui rahvusvaheline leping ei näe ette muud korda.

Viisa tuleb saada enne sisenemist Vene Föderatsiooni.

Viisa kleebitakse välisriigi kodaniku passi ja see sisaldab järgmist informatsiooni: perekonnanimi, nimi (vene- ja ladinatähtedega), sünnikuupäev, sugu, kodakondsus (riikkondsus), isikut tõendava põhidokumendi number, viisa väljastamise kuupäev, lubatud Vene Föderatsioonis viibimise tähtaeg, Vene Föderatsiooni sissesõidu kutse või riikliku organi otsuse number, viisa kehtivusaeg, sõidu eesmärk, andmed kutsuva organisatsiooni kohta (külla kutsuva füüsilise isiku kohta), viisa kordsus.

Viisa andmete õigsuse palume kontrollida passi kättesaamisel operaatori akna juurest lahkumata. Hilisemaid pretensioone pole meil võimalik rahuldada!

Viisade kategooriatest

Sõltuvalt Vene Föderatsiooni sisenemise ja riigis viibimise eesmärgist väljastatakse välisriigi kodanikele järgmistesse kategooriatesse kuuluvad viisad: diplomaatiline viisa, tööviisa, tavaline viisa, transiidiviisa, ajutiselt riigis elava isiku viisa.

Kordsusest

Ühekordne viisa annab välisriigi kodanikule õiguse ületada Vene Föderatsiooni piiri üks kord sissesõidul Vene Föderatsiooni ja üks kord väljasõidul Vene Föderatsioonist.

Kahekordne viisa annab välisriigi kodanikule õiguse ületada Vene Föderatsiooni piiri kaks korda sissesõidul Vene Föderatsiooni ja kaks korda väljasõidul Vene Föderatsioonist.

Mitmekordne viisa annab õiguse mitmekordseks (enam kui kaks korda) sisenemiseks Vene Föderatsiooni. Mitmekordse viisa alusel võivad kokkuleppes osalevate EL riikide kodanikud viibida Venemaa territooriumil mitte üle 90 päeva (kokku või osade kaupa) iga 180-päevase perioodi jooksul. Antud reegli rikkumise eest on ettenähtud vastutus vastavalt Venemaa kehtivale seadusandlusele kuni sissesõidu sulgemiseni Vene Föderatsiooni.

Välisriigi kodanikud, kes kavatsevad viibida Venemaal kauem kui kolm kuud, peavad saama töö- või õppeviisa sõltuvalt riigis viibimise eesmärgist või vormistama loa ajutiseks viibimiseks Vene Föderatsioonis  või elamisloa.

 

Tähelepanu Venemaa kodanikud, kes omavad teist kodakondsust!

Pöörame Teie tähelepanu sellele, et vastavalt artiklile 6, 15. augustist 1996.a. Föderaalseaduse Nr.114- ФЗ „Vene Föderatsioonist väljumise ja Vene Föderatsiooni sisenemise korrast“ toimub Vene Föderatsiooni kodanike Vene Föderatsioonist väljumine ja Vene Födeatsiooni sisenemine kodakondsust tõendava Vene Föderatsiooni territooriumist väljaspool kehtiva dokumendi alusel.   

Peale selle, vastavalt artikli 6 punktile 1, 31. maist 2002 a. Föderaalseaduse Nr. 62-ФЗ „Vene Föderatsiooni kodakondsusest“ peetakse Vene Födeatsiooni kodanikku, kellel on ka mõne muu riigi kodakondsus, ainult Vene Föderatsiooni kodanikuks, välja arvatud juhtudel, mis on sätestatud Vene Föderatsiooni rahvusvahelises lepingus või föderaalseaduses. Kui Vene Födeatsiooni kodanik saab veel lisaks mõne muu riigi kodakondsuse, siis sellega ei kaasne Vene Föderatsiooni kodakondsuse lõppemine.

Seoses sellega on Teile kategooriliselt keelatud Vene viisade saamine teise riigi välispassi!