Dokumentide eelkontroll

 

Dokumentide eelkontroll

 

Kui Teil on olemas viisa vormistamiseks vajalikud dokumendid, siis saate nende konsulaarosakonna nõuetele vastavuse kontrollimiseks kasutada «dokumentide eelkontrolli» teenust kõikides meie viisakeskuste esindustes.

Antud teenuse hind on 10 EUR ühe dokumentidepaketi eest ja sisaldab endas järgmist:

  • dokumentide vastavuse kontrollimist reisi eesmärgile;
  • taotleja isikuandmete kontrolli dokumentides;
  • kõikide vajalike koopiate tegemist või väljatrükki;
  • täidetud elektroonse viisaankeedi kontrolli / korrektuur;
  • dokumendipaketi komplekteerimist vastavalt konsulaadi nõuetele;
  • võimalusel konsulaati vastuvõtule registreerimist.