Õppeviisa

 

Õppeviisa

 

Tähtis teada

Tavaline õppeviisa väljastatakse Eesti kodanikele, teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, kes sisenevad Vene Föderatsiooni õppimiseks haridusasutuses Vene Föderatsiooni Föderaalse migratsioonitalituse (ФМСРоссии) poolt vormistatud kutse alusel vastavalt Vene Föderatsiooni seadusandlusele Venemaa õppeasutuse taotluse või Vene Föderatsiooni välisministeeriumi (МИДРоссии) otsuse alusel.

Õppeviisa võib olla ühe- või kahekordne kehtivusajaga kuni 90 päeva.

Edaspidi toimub viisa pikendamine välisriigi kodaniku asukohajärgses Venemaa Föderaalses migratsioonitalituses, mitmekordse viisa väljastamise teel vastavalt Vene Föderatsiooni haridusseadusandlusele sõlmitud õppimislepingu kehtivusajaks, kuid mitte üle 1 aasta iga järjekordse viisa korral.

Tähelepanu! Tervisekindlustuse poliisis peab olema märgitud:

 1. lepingu sõlmimise kuupäev;
 2. poliisi number;
 3. kindlustaja ees- ja perekonnanimi;
 4. kindlustusandja rekvisiidid;
 5. poliisi kehtivusaeg peab hõlmama kogu Venemaa territooriumil viibimise aja ühe- või kahekordse viisa korral ja esimese sõidu tähtaja mitmekordse viisa saamise korral;
 6. ravi- ning ravi- ja transporditeenuste loetelu, kaasa arvatud põrmu kodumaale tagasitoomine;
 7. kindlustus peab katma kogu maailma või Vene Föderatsiooni, Euroopa kaasa arvatud Venemaa;
 8. kindlustusandja allkiri.

Läbivaatamiseks ei võeta vastu kindlustuspoliise, kinnituskirju, mis ei sisalda nimetatud andmeid, formulare kindlustusfirmade pitsatitega jne.

Vajalikud dokumendid

Tavalise ühe- või kahekordse õppeviisa vormistamiseks tuleb esitada:

 1. Kutse Vene Föderatsiooni, mille on vormistanud Vene Föderatsiooni Föderaalne migratsioonitalitus; või

  Venemaa välisministeeriumi otsus viisa väljastamise kohta (teleks); või

  Venemaa õppeasutuse pöördumine;

 2. Välispass, milles on vähemalt 2 puhast lehte viisade kleepimiseks ning mis kehtib veel vähemalt 1,5 aastat alates viisa kehtivusaja algusest;

 3. Täidetud,välja prinditud ja allkirjastatud taotleja  poolt isiklikult viisaankeet (dokumentide esitamise kohaks tuleb valida linn ja viisakeskus, kuhu kavatsete dokumendid esitada). Foto peab olema ankeedile kleebitud sirgelt ja rangelt selleks ette nähtud raamidesse;

 4. Värvifoto 3,5X4,5 cm heledal taustal, selge näo kujutisega otsevaates, inimene ei tohi kanda tumedate klaasidega prille või peakatet (välja arvatud kodanikud, kes rahvusliku või usulise kuuluvuse tõttu on kujutatud ka passifotol peakattega). Foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud tagasi pildistatud. Inimene peab olema fotol kujutatud õlgadeni. Näo kujutis peab olema foto keskosas, näoilme peab olema neutraalne, ilma naeratuseta, suu suletud;
   
 5. Ravikindlustuspoliis, mis kehtib Vene Föderatsiooni territooriumil ja katab kogu viisa kehtivuse aja, välja arvatud vastastikuste kokkulepete juhtumid;

 6. Sertifikaat, mis tõestab HIV-viiruse puudumist välisriigi kodanikul. Muud perearsti poolt kinnitatud tõendid ja analüüsidele suunamised ei ole HIV sertifikaat ning neid ei võeta menetlusse!

 

Tähelepanu! Kui te ei ole Eesti Vabariigi kodanik, võib konsulaarasutus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente viisa vormistamiseks, kutsuda vestlusele või pikendada viisa vormistamise tähtaega.

Tariifid ja tähtajad

Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanikele

Läbivaatamise tähtaeg*

Konsulaartegevuse viisalõiv

Vahendustasu

Ühekordne või kahekordne viisa

Alates 10 tööpäeva

35 € / 0 €**

30 €

4 tööpäeva

70 €

30 €

* NB! VF konsulaarasutustel on õigus kutsuda taotlejat vestlusele ning muuta või pikendada viisataotluse läbivaatamise tähtaega 30 päevaks.

** Vastavalt Vene Föderatsiooni ja Euroopa Liidu vahelisele viisade väljastamise lihtsustamise lepingule, vabastatakse Euroopa Liidu kodanikud teatud juhtudel, sõltuvalt sõidu eesmärgist, õppeviisa vormistamisel konsulaartegevuse viisalõivu maksmisest. Soodusviisa avaldusi, mis esitatakse Viisakeskusesse, võetakse töösse ainult peale vahendustasu maksmist.


Eesti Vabariigi kodanikele, kui viisa väljastamist ei reguleeri Venemaa ja EL vaheline kokkulepe

Läbivaatamise tähtaeg*

Konsulaartegevuse viisalõiv

Vahendustasu

Ühekordne viisa

Alates 10 tööpäeva

70 €

30 €

4 tööpäeva

139 €

30 €

Kahekordne viisa

Alates 10 tööpäeva

112 €

30 €

4 tööpäeva

223 €

30 €

* NB! VF konsulaarasutustel on õigus kutsuda taotlejat vestlusele ning muuta või pikendada viisataotluse läbivaatamise tähtaega 30 päevaks.

Ainult Eesti kodanikele ja kodakondsuseta isikutele, kes sisenevad Vene Föderatsiooni õppimiseks haridusasutuses Venemaa Siseministeeriumi (МВД России) migratsioonitalituse poolt vormistatud kutse alusel või Vene Föderatsiooni välisministeeriumi (МИД РФ) otsuse alusel (telex).

Pöörake tähelepanu! Kui Te olete kodakondsuseta isik või Te pole Eesti Vabariigi kodanik, siis palun täpsustage Teie viisa maksumus Viisakeskuse operaatori juures.

Viisa ülekandmine või taastamine vaatamata kodakondsusele

Konsulaartegevuse viisalõiv

Vahendustasu

32 €

30 €


Pöörake tähelepanu! Enne dokumentide esitamist viisa ülekandmiseks või taastamiseks palume konsulteerida Viisakeskuse operaatoriga selle viisa väljastamise korrast, vajalikest dokumentides ja dokumentide läbivaatamise tähtaegadest. Palume tutvuda teenuste osutamise tingimustega ja isikuandmete kaitsega siin enne viisa taotlemise dokumentide esitamist.

Ankeedi täitmine

Ankeedi täitmine või parandamine

Viisakeskuses saate kasutada viisaankeedi täitmise ja parandamise teenust. Antud teenuse maksumus ei sisaldu teenustasus ja moodustab 5 EUR. Käesolevat teenust saab küsida viisadokumentide esitamisel.