Transiidiviisa

 

Transiidiviisa

 

Tähtis teada

Tavaline ühekordne transiidiviisa väljastatakse Eesti kodanikele, teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele eesmärgiga läbida Vene Föderatsiooni territoorium transiidina tähtajaga kuni 10 ööpäeva (sõidukiga või rongiga) või tähtajaga kuni 3 ööpäeva (lennutranspordiga). Aluseks viisa väljastamisele on kehtivad sõidupiletid väljasõiduks Vene Föderatsioonist, kehtiva viisa olemasolu naaberriiki vastavalt marsruudile või sihtriigi viisa või selle riigi pass.

Välisriigi kodanikule, kes sõidab läbi Vene Föderatsiooni territooriumi sihtriiki sõidu- või veotranspordiga väljastatakse transiidiviisa ajaks, mis on vajalik teekonna läbimiseks mööda kõige lühemat marsruuti (kuid mitte üle 10 ööpäeva). Sellisel juhul arvestatakse viisa kehtivusaega lähtudes keskmisest läbisõidust 500 km ööpäevas.

Kahekordse transiidiviisa maksimaalne kehtivusaeg on 1 kuu. Juhul kui välisriigi kodanik peab läbima Venemaad transiidina teel kolmandasse riiki ning seejärel sõitma tagasi läbi Venemaa ajaga, mis ületab ühe kuu, tuleb vormistada ühekordne transiidiviisa. Teine transiidiviisa saadakse Venemaa konsulaadist riigis, kuhu sõidab välisriigi kodanik esialgselt.

Transiidiviisat ei vaja välisriigi kodanik, kes teostab õhutranspordiga ümberistumiseta reisi Vene Föderatsiooni territooriumi kohal.

Transiidiviisat ei vaja välisriigi kodanik, kes lendab rahvusvahelistel lennuliinidel ümberistumisega samas lennujaamas Vene Föderatsiooni territooriumil (juhul kui antud lennujaamas on olemas transiidiala, nt. rahvusvaheline lennujaam Sheremetyevo Moskvas) ning kui tal on olemaas nõuetekohaselt vormistatud dokumendid, mis annavad õiguse siseneda sihtriiki ja kinnitatud väljumise kuupäevaga lennukipilet ümberistumiseks lennujaamas Venemaa territooriumil 24 tunni jooksul pärast saabumist.

Transiidialast väljumiseks on vajalik transiidiviisa. 

Pöörake tähelepanu! Pärast Venemaa Föderatsiooni, Valgevene ja Kasahstani tolliliidu kokkuleppe jõustumist käsitletakse nende riikide vahel toimuvaid reise kui siseriiklike reise. Seega, piiri- ja passikontroll peab toimuma ainult ühes nendest riikidest. Sel põhjusel reisijad, kes suunduvad Valgevenesse või Kasahstani ümberistumisega Venemaal, peavad vormistama transiitviisa.

Tähelepanu! Tervisekindlustuse poliisis peab olema märgitud:

 1. lepingu sõlmimise kuupäev;
 2. poliisi number;
 3. kindlustaja ees- ja perekonnanimi;
 4. kindlustusandja rekvisiidid;
 5. poliisi kehtivusaeg peab hõlmama kogu Venemaa territooriumil viibimise aja ühe- või kahekordse viisa korral ja esimese sõidu tähtaja mitmekordse viisa saamise korral;
 6. ravi- ning ravi- ja transporditeenuste loetelu, kaasa arvatud põrmu kodumaale tagasitoomine;
 7. kindlustus peab katma kogu maailma või Vene Föderatsiooni, Euroopa kaasa arvatud Venemaa;
 8. kindlustusandja allkiri.

Läbivaatamiseks ei võeta vastu kindlustuspoliise, kinnituskirju, mis ei sisalda nimetatud andmeid, formulare kindlustusfirmade pitsatitega jne.

Vajalikud dokumendid

Tavalise ühe- või kahekordse transiidiviisa vormistamiseks tuleb esitada:

 1. Vene Föderatsiooni sisenemiseks ja Vene Föderatsioonist väljasõitmiseks kehtivad sõidupiletid;

 2. Sissesõiduviisa Vene Föderatsiooni naaberriiki vastavalt liikumismarsruudile või sihtriigi viisa või selle riigi pass või motiveeritud palve ja peatuse vajadust tõendavad dokumendid, kui muu ei ole rahvusvahelise lepinguga ettenähtud. Viisat ei pea esitama riigi kodanikud, kellel on õigus viisavaba sisenemisele naaberriiki või sihtriiki vastavalt riikidevahelistele kokkulepetele;

 3. Välispass, milles on vähemalt 2 puhast lehte viisade kleepimiseks ning mis kehtib veel vähemalt 6 kuud peale viisa kehtivusaja lõppu;

 4. Täidetud,välja prinditud ja allkirjastatud taotleja  poolt isiklikult viisaankeet (dokumentide esitamise kohaks tuleb valida linn ja viisakeskus, kuhu kavatsete dokumendid esitada). Foto peab olema ankeedile kleebitud sirgelt ja rangelt selleks ette nähtud raamidesse;
   
 5. Värvifoto 3,5X4,5 cm heledal taustal, selge näo kujutisega otsevaates, inimene ei tohi kanda tumedate klaasidega prille või peakatet (välja arvatud kodanikud, kes rahvusliku või usulise kuuluvuse tõttu on kujutatud ka passifotol peakattega). Foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud tagasi pildistatud. Inimene peab olema fotol kujutatud õlgadeni. Näo kujutis peab olema foto keskosas, näoilme peab olema neutraalne, ilma naeratuseta, suu suletud;

 6. Ravikindlustuspoliis, mis kehtib Vene Föderatsiooni territooriumil ja katab kogu viisa kehtivuse aja, välja arvatud vastastikuste kokkulepete juhtumid.

Tähelepanu! Kui te ei ole Eesti Vabariigi kodanik, võib konsulaarasutus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente viisa vormistamiseks, kutsuda vestlusele või pikendada viisa vormistamise tähtaega.

 

Tariifid ja tähtajad

Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu kodanikele

Läbivaatamise tähtaeg*

Konsulaartegevuse viisalõiv

Vahendustasu 

Ühekordne / kahekordne viisa

Alates 8 tööpäeva

80 / 128

90

4 tööpäeva

160 / 256

90 €

NB! VF konsulaarasutustel on õigus kutsuda taotlejat vestlusele ning muuta või pikendada viisataotluse läbivaatamise tähtaega 30 päevaks.

Pöörake tähelepanu! Kui Te olete kodakondsuseta isik või Te pole Eesti Vabariigi kodanik, siis palun täpsustage Teie viisa maksumus Viisakeskuse operaatori juures. Palume ka tutvuda teenuste osutamise tingimustega ja isikuandmete kaitsega siin enne viisa taotlemise dokumentide esitamist.


Ankeedi täitmine

Ankeedi täitmine või parandamine

Viisakeskuses saate kasutada viisaankeedi täitmise ja parandamise teenust. Antud teenuse maksumus ei sisaldu teenustasus ja moodustab 5 EUR. Käesolevat teenust saab küsida viisadokumentide esitamisel.