Ajutiselt VF elava isiku viisa

 

Ajutiselt VF elava isiku viisa

 

Tähtis teada

Ajutiselt Venemaale elama asuva isiku viisa väljastatakse VF diplomaatilise esinduse või konsulaarosakonna poolt välisriigi kodanikele ja kodakondsuseta isikutele tähtajaga kuni 4 kuud, eesmärgiga asuda ajutiselt elama Venemaa Föderatsiooni territooriumile. Viisa väljastatakse Venemaa Siseministeeriumi (МВД России) kirjaliku otsuse alusel.

Ajutiselt elama asuva isiku viisa võib olla ainult ühekordne.

Vajalikud dokumendid

 Ajutiselt Venemaale elama asuva isiku viisa vormistamiseks tuleb esitada:

  1. Venemaa Siseministeeriumi (МВД России) kirjalik otsus;
  2. Välispass, milles on vähemalt 2 puhast lehte viisade kleepimiseks ning mis kehtib veel vähemalt 1,5 aastat alates viisa kehtivusaja algusest;
  3. Täidetud,välja prinditud ja allkirjastatud taotleja  poolt isiklikult viisaankeet (dokumentide esitamise kohaks tuleb valida linn ja viisakeskus, kuhu kavatsete dokumendid esitada). Foto peab olema ankeedile kleebitud sirgelt ja rangelt selleks ette nähtud raamidesse;
  4. Värvifoto 3,5X4,5 cm heledal taustal, selge näo kujutisega otsevaates, inimene ei tohi kanda tumedate klaasidega prille või peakatet (välja arvatud kodanikud, kes rahvusliku või usulise kuuluvuse tõttu on kujutatud ka passifotol peakattega). Foto ei tohi olla vanem kui 6 kuud tagasi pildistatud. Inimene peab olema fotol kujutatud õlgadeni. Näo kujutis peab olema foto keskosas, näoilme peab olema neutraalne, ilma naeratuseta, suu suletud;
  5. Ravikindlustuspoliis, mis kehtib Vene Föderatsiooni territooriumil ja katab kogu viisa kehtivuse aja, välja arvatud vastastikuste kokkulepete juhtumid;
  6. Sertifikaat, mis tõestab HIV-viiruse puudumist välisriigi kodanikul. Muud perearsti poolt kinnitatud tõendid ja analüüsidele suunamised ei ole HIV sertifikaat ning neid ei võeta menetlusse!

Tähelepanu! Kui te ei ole Eesti Vabariigi kodanik, võib konsulaarasutus nõuda taotlejalt täiendavaid dokumente viisa vormistamiseks, kutsuda vestlusele või pikendada viisa vormistamise tähtaega

 

 

Tariifid ja tähtajad

Eesti Vabariigi kodanikele

Dokumentide töötlemise tähtaeg

Konsulaartegevuse viisalõiv

Vahendustasu 

Sõltumata läbivaatamise tähtaegadest

80 €

90 €

NB! VF konsulaarasutustel on õigus kutsuda taotlejat vestlusele ning muuta või pikendada viisataotluse läbivaatamise tähtaega 30 päevaks.

Pöörake tähelepanu! Kui Te olete kodakondsuseta isik või Te pole Eesti Vabariigi kodanik, siis palun täpsustage Teie viisa maksumus Viisakeskuse operaatori juures. Palume ka tutvuda teenuste osutamise tingimustega ja isikuandmete kaitsega siin enne viisa taotlemise dokumentide esitamist.

 

Ankeedi täitmine

Ankeedi täitmine või parandamine

Viisakeskuses saate kasutada viisaankeedi täitmise ja parandamise teenust. Antud teenuse maksumus ei sisaldu teenustasus ja moodustab 5 EUR. Käesolevat teenust saab küsida viisadokumentide esitamisel.