Elektroonset viisat (e-Viisa)

 

Tähtis teada

 

Hetkel saab elektroonset viisat (e-Viisa) taotleda kolme Venemaa Föderatsiooni regiooni külastamiseks:

 • Kaug-Ida piirkond
 • Kaliningrad
 • Sankt-Peterburg

Elektroonsed viisad võivad olla järgmistes kategooriates:

 • Turismiviisa
 • Äriviisa
 • Humanitaarviisa - spordisuhted
 • Humanitaarviisa - kultuurisidemed
 • Humanitaarviisa - teadus-tehnilised sidemed

Piirangud:

 • Elektroonsed viisad võivad olla vaid - ühekordsed
 • Elektroonne viisa väljastatakse tähtajaks 30 päeva. Kuid maksimaalne aeg VF territooriumil viibimiseks alates sissesõidu hetkest on 8 kalendripäeva.

Allpool on toodud ära kõigi kolme piirkonna kohta nende riikide loetelud, kelle kodanikud omavad õigust taotleda e-viisat:

Usaldage vajalike dokumentide ettevalmistamine ja elektroonse ankeedi täitmine meie hooleks! 

Tähelepanu:

Avaldus elektroonse viisa saamiseks tuleb esitada mitte varem kui 20 päeva enne planeeritud sõitu ja mitte hiljem kui  4-6 päeva  enne planeeritud sõitu.

e-Viisa saadetakse Teile e-posti teel. Teie peate selle välja trükkima või salvestama oma nutiseadmesse ja esitama koos kehtiva passi ning kindlustuspoliisiga Venemaale sisenedes. Kui Teil ei ole võimalust kasutada elektronposti, siis saate oma e-viisa kinnituse «УВЕДОМЛЕНИЕ О ВЫДАЧЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ВИЗЫ / NOTIFICATION OF GRANTING AN E-VISA» trükkida paberile lähimas meie esinduses

Teie pass peab kehtima veel 6 kuud peale viisa lõppu.

Vajalikud dokumendid

 

Allpool on toodud ära dokumendid, mis vaja saata meile e-posti teel:

1) Teie passi esimesest leheküljest (kus asub foto ja allääres mrz-kood Teie isiklike andmetega) loetav koopia (foto, scan)
NB! pass peab kehtima veel 6 kuud peale viisa lõppu!

2) Lihtsustatud viisaankeet

Palun täitke ankeet eelnevalt siin: Täidetud ankeet

3) Digitaalne foto formaadis JPG, JPEG

Värviline foto 3,5х4,5 cm heledal taustal, selge näo kujutisega otsevaates, inimene ei tohi kanda tumedate klaasidega prille või peakatet (välja arvatud kodanikud, kes rahvusliku või usulise kuuluvuse tõttu on kujutatud ka passifotol peakattega); Foto peab olema hea kvaliteediga (mitte vähem kui 500 pikslit)

4) Tasumise kinnitus (maksekorralduse koopia)

Makse võib teostada ülekandega meie kontole allolevatel rekvisiitidel:

IBAN: EE542200221052451538  Swedbank AS
Saaja nimi: Invisa Fiduciary Services OÜ
Selgitus: e-Visa Russia / Eesnimi / Perekonnanimi

Teenuste hinnad:

5 EUR - elektroonne viisa (e-Viisa)
5 EUR - foto e-viisale (lisateenus esinduses kui Teil pole  digitaalset fotot)
8 EUR – soovitatav kindlustuspoliis vastavalt VF minimaalsetele kehtivatele nõuetele, poliis kehtib aasta ja selle aasta jooksul on lubatud viibida Venemaal 35 päeva, kindlustaja on BTA (lisateenus, kui on vajalik)

Saatke palun kõik nõutud dokumendid meile e-postiga, teemasse märkige «e-Viisa Venemaale» meie e-posti aadress on: info@ifs-estonia.com, või tooge Teile lähimasse meie viisakeskuse IFS esindusse  mitte hiljem kui 4 tööpäeva enne planeeritud sõitu.

TÄHTIS:

Reisides VF-i elektroonse viisaga peab Teil olema kaasas reisikindlustuspoliis, mis kehtib Venemaa territooriumil kogu sõidu ajal.

Tervisekindlustuse poliisis peab olema märgitud:

 • lepingu sõlmimise kuupäev;
 • poliisi number;
 • kindlustaja ees- ja perekonnanimi;
 • kindlustusandja rekvisiidid;
 • poliisi kehtivusaeg peab hõlmama kogu Venemaa territooriumil viibimise aja;
 • ravi- ning ravi- ja transporditeenuste loetelu, kaasa arvatud põrmu kodumaale tagasitoomine;
 • kindlustusvastuse alammäär peab olema 30 000 EUR ja kindlustus peab katma kogu maailma või Vene Föderatsiooni, Euroopa siis kaasa arvatud Venemaa;
 • kindlustusandja allkiri.

Meie saame vormistada Teile reisikindlustuse, mis vastab täielikult VF konsulaarosakonna nõuetele. Kui Te soovite vormistada kindlustuspoliisi meie kaudu, siis andke sellest oma taotlusel teada.

Tariifid ja tähtajad

 

Viisa töötlemise tähtaeg ja hind ning soovitusliku reisikindlustuse ja foto hinnad e-Viisale

Viisa vormistamise
ligikaudne tähtaeg
Konsulaartasu Vahendustasu
Ühekordne e-Viisa
4 tööpäeva 0 € 5 €
Lisateenused e-viisa vormistamiseks
digitaalne foto (tehakse esinduses) 5 €
reisikindlustuspoliis (soovituslik e-viisale) 8 €*

*Rohkem infot reisikindlustuse maksumuse kohta leiate siit.