Tagasiside

 

Tagasiside

Meil on hea meel kui avaldate oma arvamust meie poolt pakutavate teenuste kvaliteedi kohta, teete ettepanekuid, kuidas parandada teeninduse taset, kiidate viisakeskuse tööd. Omalt poolt püüame siin vastata küsimustele, millele Te ei leidnud vastust meie kodulehelt. Teie arvamus on meile väga tähtis, sest peamine teenuste hindamise kriteerium on klientide rahulolu saadud teenusest.

Teie tagasiside ja kommentaarid aitavad meil mõista, milliseid meie töö aspekte tuleb meil parandada ja täiustada.