Seadusandlik baas

 

Seadusandlik baas

Käesolevas jaos võite tutvuda normatiivsete õigusaktidega, mis sätestavad sisenemise korda Vene Föderatsiooni välismaa kodanikele ja kodakondsuseta isikutele ning Venemaa kahe- ja mitmepoolsete kokkulepetega sätestatud viisade väljastamise korra ja tingimustega, nende kehtivusajaga. 

Dokumentide sisuga saab tutvuda aadressil www.kdmid.ru

  1. Vene Föderatsiooni ja Euroopa Liidu vahel sõlmitud kokkulepe lihtsustatud viisade väljastamisest Vene Föderatsiooni ja Euroopa Liidu kodanikele(Sotši, 25. mai 2006)