Viisakeskus Eestis

© 2014 Invisa Fiduciary Services
info@ifs-estonia.com
Küpsiste poliitika

Tere tulemast Viisakeskuse IFS kodulehele Eestis!

 

Venemaa viisade vormistamise ajutisest peatamisest

Lugupeetud kliendid,

seoses Venemaa saatkonna konsulaartegevuse peatamisega Eestis alates 18.03.2020 – 01.05.2020 ning COVID-19 viiruse ettearvamatu leviku tõkestamiseks otsustas IFS ajutiselt peatada Tallinnas ja Tartus asuvate viisakeskuste töö.

- Alates 18. märtsist 2020 lõpetavad IFS viisakeskused dokumentide vastuvõtmise ja töötlemise;

- kuni 30. märtsini 2020 on passe võimalik saada IFSi viisakustes, kui olete aja eelnevalt kokku leppinud;

- hädaolukorras ja eelneval kokkuleppel saab pärast 30. märtsi 2020 passe kätte Vene Föderatsiooni saatkonna konsulaarosakonnast ainult;
- ajavahemikul 31. märtsist 2020 kuni 04. maini 2020 suletakse kõik IFS viisakeskused. 

Loodame Teie mõistvale suhtumisele.

Uue teabe saabumisega hoiame Teid jooksvalt kursis.

 

 

Firma IFS viisakeskused on avatud eesmärgiga tõsta Venemaa Föderatsiooni ja teistesseviisarežiimiga riikidesse viisat taotlevate Eesti ja teiste riikide kodanike ning kodakondsuseta isikuteteenindamise kvaliteeti.

Viisade vormistamise protseduuri lihtsustamine ja kiirendamine on prioriteetne meie viisakeskustetöös.

Viisakeskuste töötajad nõustavad Teid kõigis viisa vormistamist puudutavates küsimustes, aitavadtäita viisaankeeti, kontrollivad Teie poolt esitatud dokumente, vajadusel korrigeerivad neid vastavaltkehtivatele nõudmistele, koostavad dokumentide paketi, võttes arvesse kõiki võimalikkevorminõudeid, ja suunavad need viisade töötlemiseks konsulaar- või diplomaatilisse esindusse.

Pärast viisa väljastamise otsuse vastuvõtmist, diplomaatilise esinduse töötaja poolt, saate omadokumendi kätte meie esindusest või tellides selle kulleriga otse kätte.
Pöörame Teie tähelepanu sellele, et viisakeskus täidab vaid teenindusfunktsiooni. Otsuse viisaväljastamise või sellest keeldumise kohta võtab vastu konsulaaresindus.

Viisadokumendid saate esitada registreerudes vastuvõtule meie kodulehel, külastades meieesindust  isiklikult või saates oma dokumendid meile postiga.
Põhilist informatsiooni viisaküsimuste kohta saate küsida helistades meie telefonil+372 618 1262.

IFS viisakeskused osutavad Teile igakülgset tuge ning tagavad meeldiva ja mugava VenemaaFöderatsiooni kui ka teiste riikide viisade vormistamise.

 

Viisakeskus IFS – 
Tempori parce! Aeg vabaks!