Üksikasjalik instruktsioon

 

Detailne juhend Vene viisa taotlemiseks

Samm 1

Lähtudes Teie sõidu eesmärgist Venemaale, valige Teile vajalik viisa tüüp alapunktist Viisade tüübid ja tutvuge selle vormistamiseks vajalike dokumentide loeteluga.

Samm 2

Valmistage ette Teie poolt valitud viisa tüübile vastav dokumentide pakett.

Samm 3

Pange kokku dokumentide pakett järgnevas järjekorras (ülalt alla):

  1. ALUS VIISA TAOTLEMISEKS
  2. LISADOKUMENDID JA TÕENDID
  3. KINDLUSTUS
  4. ANKEET
  5. PASS

Kontrollige veelkord üle Teie isiklikus paketis olevate dokumentide järjekord - see hoiab kokku Teie aega dokumentide esitamisel viisakeskusesse. 

Esitage oma dokumentide pakett Teie poolt valitud Vene Viisakeskusesse, registreerudes eelnevalt vastuvõtule.  Kui Te lasiti oma eelregistreeritud kellaaja mööda või tulite vastuvõtule registreerimata, siis teenindatakse Teid üldjärjekorras. Kui Te ei saa esitada oma dokumete isiklikult, siis võivad need Teie eest esitada Teie seaduslikud esindajad (pereliikmed, vanemad, kasuvanemad, eestkostjad) või Teie poolt volitatud isikud (kirjaliku volituse alusel) Kuni 14-aasta vanuse lapse eest peab ankeedi allkirjastama seaduslik esindaja (koos oma õigusliku aluse äramärkimisega: ema, isa, eestkostja).

Samm 4

Valige dokumentide esitamise kohaks Teile lähim Viisakeskus, kuhu kavatsete dokumendid esitada: