Teenused

Lugupeetud taotlejad!

Vene Viisakeskus pakub Eesti kodanikele, teiste riikide kodanikele ja kodakondsuseta isikutele järgmisi teenuseid:

  • Viisa vormistamiseks vajalike dokumentide vastuvõtmine ja töötlemine;
  • Dokumentide edastamine läbivaatamiseks Vene Föderatsiooni konsulaarasutusele;
  • Dokumentide väljastamine taotlejale;
  • Nõustamine viisa saamise küsimustes.