Üldinfo

Meie tööst

Viisakeskuse esmajärguline ülesanne on muuta Vene Föderatsiooni sissesõiduviisa vormistamise protsess kiiremaks ja lihtsamaks.

See on võimalik tänu Vene Viisakeskuste koostööle Vene Föderatsiooni konsulaarasutustega, kaasaegsele materiaalsele ja tehnilisele baasile ning uusimate tehnoloogiate kasutamisele dokumentide vastuvõtmisel ja töötlemisel.

Viisakeskuse operaatorid nõustavad Teid kõigis Venemaa viisa vormistamist puudutavates küsimustes, aitavad täita visaankeeti, võtavad vastu ja töötlevad Teie poolt esitatud dokumentide paketi ja annavad selle üle Vene Föderatsiooni Suursaatkonna konsulaarosakonda või Peakonsulaati.

Teie aja kokkuhoiu mõttes toimub vastuvõtt Viisakeskuses eelregistreerimise alusel. Kui Te ei ole eelnevalt aega broneerinud või lasite oma aja mööda, siis teenindatakse Teid üldjärjekorras.

Teie mugavuse mõttes on Viisakeskuses avatud mitme kanaliga kõnekeskus 618 12 66, kust saab konsultatsiooni Teid huvitavatel küsimustel. Võite saata meile infopäringu ka e-posti teel.

Viisa saamise tähtaegadest

Vene Föderatsiooni Suursaatkond või Peakonsulaat vaatavad viisataotlused läbi ja võtavad vastu otsuse viisa väljastamise või sellest keeldumise kohta vastavalt teie poolt taotletava viisa läbivaatamise tähtajale (reeglina 10 kalendripäeva) pärast vajalike dokumentide paketi esitamist ja konsulaartasude maksmist.

Erandjuhtudel võivad viisataotluste läbivaatamise tähtajad konsulaarasutuse otsuse alusel muutuda.

Kui inimesel on vaja erandkorras kiiresti sõita Vene Föderatsiooni, saab kodanik taotleda viisa väljastamist kiirendatud korras, sel juhul võib olla viisadokumentide läbivaatamise tähtaeg 3 tööpäeva või vähem, kuid selleks peab olemas olema Venemaa välisministeeriumi, Venemaa Föderaalse migratsioonitalituse, Vene Föderatsiooni saadiku või peakonsuli korraldus.

Samas on konsulaarasutustel õigus, vajadusel või lähtudes vastastikuse kokkuleppe põhimõttest, pikendada Venemaa viisa väljastamise taotluse läbivaatamist kuni 30 päevani.

Lõivudest

Dokumentide esitamisel Vene Föderatsiooni sissesõiduviisa vormistamiseks tasutakse konsulaarlõiv ja vahendustasu.

Konsulaarlõiv tasutakse konsulaarasutusele viisa väljastamise taotluse läbivaatamise eest. Konsulaarlõivu suurus võib muutuda sõltuvalt taotleja kodakondsusest, viisa kategooriast, tüübist ja sellest, kui mitmekordse viisaga on tegemist. Teatud juhtudel, sõltuvalt reisi eesmärgist ja viisa tüübist, võib konsulaarasutus taotlejat vabastada konsulaarlõivu maksmisest.

Vahendustasu makstakse Viisakeskusele dokumentide vastuvõtmise, töötlemise ja üleandmise eest konsulaarasutusele ning dokumentide tagastamise eest taotlejale.

Maksmist võib teostada vahetult Viisakeskuses: eraisikud - sularahas, pangakaardiga või pangaülekandega; juriidilised isikud - pangakaardiga või pangaülekandega.

Konsulaarlõivu ja vahendustasu tasutakse enne dokumentide läbivaatamist ning juhul kui konsulaarasutus keeldub viisa väljastamisest makstud raha ei tagastata.

Üksikasjalikuma informatsiooniga konsulaarlõivu ja vahendustasu suuruse kohta saate tutvuda jaos „Viisade kategooriad“ / “Tariifid ja tähtajad“.